Začiatkom februára 2024 spúšťame medzinárodný inovatívny projekt BeeClean, ktorého cieľom je skúmať potenciálne možnosti využitia včiel a ich produktov na biomonitoring banského odpadu v Srbsku.

Prvé výsledky projektu, ktorý realizuje tím expertov zo Slovenska, Srbska a Rakúska, budú známe už koncom roka 2024.

Rozsiahle programy monitorovania životného prostredia sú zväčša závislé na nákladnom odbere mnohých vzoriek (ovzdušie, voda, pôda atď.) z veľkej siete odberných staníc. To je mimoriadnou výzvou pre banské odpady nachádzajúce sa často v odľahlých oblastiach s nízkou úrovňou infraštruktúry, ktoré je náročné často navštevovať.

Včely medonosné a ich produkty (med, peľ atď.) by mohli poskytnúť lacnú alternatívu k nákladnému a tradičnému environmentálnemu monitorovaniu banských odpadov v Srbsku ako aj ďalších krajinách. V projekte „BeeClean“ sa budú skúmať potenciálne príležitosti a výzvy využitia včiel a ich produktov na biomonitoring odpadu z banskej činnosti. Výsledky so zameraním na náklady a účinnosť budú porovnávané s tradičnými metódami.

Projekt „BeeClean“ sa realizuje vďaka podpore Rozvojového programu OSN (UNDP) prostredníctvom Slovak Challenge Fund, s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac informácií o projekte: Bee-monitoring of hazardous mine wastes – BeeClean