Získajte základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia ako aj ďalších legislatívnych noriem.

Obsah školenia:

Odpadové hospodárstvo

Ochrana vôd

Ochrana ovzdušia

Iné

Komu je školenie určené:

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálnym manažérom, ale aj investorom, projektantom či všetkým, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Harmonogram školenia:

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia

Časový harmonogram je informatívny.

Prihlásiť sa na školenie
Arrow Icon
Školenia

Ďalšie naše bezplatné školenia a kurzy

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky školenia
Arrow Icon