Dňa 8. 5. 2024 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá umožňuje zavedenie ISOH - informačného systému odpadového hospodárstva od 1. 1. 2026.

Termín: 13.6.2024
Čas: 13:00
Trvanie: 1 hod.
Forma: online

Na našom online školení sa dozviete:

Školenie budú viesť Elena Socháňová - senior konzultantka a Peter Socháň - výkonný riaditeľ spoločnosti ENVIS.

Registrácia
Arrow Icon

Registrácia nie je povinná, avšak zaregistrovaným účastníkom pošleme pripomienku pred termínom školenia.

Pripojiť sa online
Arrow Icon

Odkaz na online školenie je aktívny 5 minút pred jeho začiatkom.

Školenia

Ďalšie naše bezplatné školenia a kurzy

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky školenia
Arrow Icon