Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Referencie

Skúsenosti a spokojnosť našich klientov s ENVIS

Dôvera v Envis nás motivuje k neustálemu zdokonaľovaniu. Spolu dosahujeme výsledky, ktoré posúvajú podnikanie vpred.

They trust in us:

Case Studies

Check out our Case Studies

Efektívne zhodnocovanie odpadov z obalov v sieti čerpacích staníc

Projekt efektívneho zhodnocovania odpadov z obalov na čerpacích staniciach je príkladom úspešnej implementácie a optimalizácie odpadového hospodárstva na celoslovenskej úrovni.