Poradenstvo v odpadovom hospodárstve od vedenia evidencie odpadov, cez vypracovanie žiadostí o súhlas, registráciu, dokumentácie a ohlásení podľa zákona o odpadoch „pod jednou strechou“.

Zabezpečíme vám plnenie zákonných povinností v oblasti odpadov ako napríklad:

Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo vašom mene za vás.

V rámci kontroly resp. auditu odpadového hospodárstva vašej prevádzky vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní (napr. podmienky zhromažďovania odpadov, správne označovanie a typy nádob, posúdenie skladov a pod.).

Čo získate?

Istotu správneho plnenia zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva

Odbremenenie od náročnej administratívy v oblasti odpadov

Minimalizáciu rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov

Orientačná cena

from 300€

It depends on the scope of the consultancy provided

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky služby
Arrow Icon