Poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia od výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, cez vypĺňanie tlačív NEIS, po vypracovanie žiadostí o súhlas, dokumentácie a hlásení podľa zákona o ovzdušízákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.

Zabezpečíme vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany ovzdušia ako napríklad:

Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo vašom mene za vás.

V rámci kontroly resp. auditu vašej prevádzky v oblasti ochrany ovzdušia vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní.

Čo získate?

Dokumentáciu spracovanú odborníkmi na ochranu ovzdušia

Istotu správneho plnenia zákonných povinností

Odbremenenie od zložitej administratívy

Orientačná cena

from 300€

It depends on the scope of the consultancy provided

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky služby
Arrow Icon