Poradenstvo v oblasti ochrany vôd od vypracovania dokumentácie, žiadostí o súhlas, oznámení a priznaní o odberoch vôd až po výkon funkcie vodohospodára podľa zákona o vodách.

Zabezpečíme vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany vôd ako napríklad:

Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo vašom mene za vás.

V rámci kontroly resp. auditu vašej prevádzky v oblasti ochrany vôd vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní.

Čo získate?

Dokumentáciu spracovanú odborníkmi na ochranu vôd

Istotu správneho plnenia zákonných povinností

Zastupovanie pred kontrolnými a správnymi orgánmi

Odbremenenie od zložitej administratívy

Plnenie zákonných povinností vždy v súlade s platnou legislatívou

Orientačná cena

from 300€

It depends on the scope of the consultancy provided

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky služby
Arrow Icon