Pred letom si pre vás naši programátori a odborní konzultanti pripravili viacero noviniek.

Redizajn webu

Web stránka www.envisys.sk prešla redizajnom. Všetky potrebné informácie o aplikácii ako funkcie, cenník, aktuality a ďalšie, teraz nájdete v novom, modernejšom vzhľade. Jemným redizajnom prešlo aj logo aplikácie.

Vynovená stránka vám poskytne viacero užitočných informácií. Či už ide o odborné články, monitoring legislatívy alebo novinky. Nájdete na nej aj šikovné nástroje, ktoré vám uľahčia prácu alebo informácie o bezplatných školeniach.

Migrácia aplikácie

V rámci skvalitňovania našich služieb sme koncom mája pristúpili k migrácii aplikácie na nový server https://app.envisys.sk. Táto zmena poskytne lepšie možnosti manažmentu aplikácie ako aj web stránky v budúcnosti.

Nová verzia importu

Obľúbenú funkciu importu údajov sme rozšírili o 2 nové možnosti – automatické vytvorenie vznikových riadkovautomatické vytvorenie evidenčných listov odpadu. Zároveň sme importný súbor zjednodušili tak, že v ňom nie je potrebné zadávať rok (obdobie).

Pri importe údajov v rámci kódu činnosti P (pôvodca odpadu) už v importnom súbore nemusíte vytvárať vznikové riadky s kódom nakladania Z ako dvojičky k riadkom nakladania. Aplikácia to urobí za vás a pred importom zobrazí na automaticky vytvorených riadkoch zelenú ikonku „A“.

Ak pri importe údajov aplikácia zistí, že v jednotlivých prevádzkach nie sú vytvorené príslušné evidenčné listy odpadu (ELO), vytvorí ich za vás automaticky. Pred importom údajov vás o tom bude informovať zobrazením zelenej ikonky „N“ pri kóde odpadu.

Nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Dňa 8. 5. 2024 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá umožňuje zavedenie elektronickej evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z nej do ISOH od roku 2026. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré nastanú v evidencii a ohlasovaní odpadov, si môžete pozrieť v odbornom článku: Ohlasovanie údajov z elektronickej evidencie odpadov do ISOH od 1. 1. 2026

ISOH 2026 – bezplatné školenia

V súvislosti s novou vyhláškou o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti sme pre vás pripravili bezplatné školenia v termínoch 26. 6. 2024 a 17. 9. 2024. Ďalšie termíny budeme podľa vášho záujmu pridávať priebežne.

Na školení sa dozviete viac o kľúčových zmenách, ktoré nová vyhláška prinesie, čo sa zmení v evidencii odpadov, ako bude vyzerať nový elektronický evidenčný list odpadov – eELO, kto bude povinný zasielať údaje do ISOH ako aj viac o prepojení aplikácie EnviSys s ISOH.

Konferencia ODPADY 2024

Aj tento rok vás ako mediálny partner pozývame na konferenciu ODPADY 2024, ktorej 12. ročník sa uskutoční 20. – 21. 6. 2024 v Hoteli Holiday Inn v Žiline ako aj online na platforme YouTube.

Dvojdňová odborná konferencia prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.

Viac informácií a prihlášku nájdete na webe konferencie ODPADY 2024.