Venujte sa svojmu podnikaniu naplno. My zabezpečíme komplexný environmentálny manažment ochrany životného prostredia vašej prevádzky formou outsourcingu.

Legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia sa neustále menia a sprísňujú. Firmy sú preto nútené vynakladať čoraz viac zdrojov a úsilia na ich riešenie. Environmentálny outsourcing je jeden z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť celkové náklady na environmentálny manažment vašej prevádzky.

Environmentálny manažment

Naši konzultanti sa stanú externými environmentalistami vašej spoločnosti. Odbremenia vás od vedenia evidencie, vypracovávania dokumentácie alebo zasielania hlásení úradom. Poradia vám, ako šetriť nielen životné prostredie, ale aj finančné prostriedky.

Oblasti poskytovania environmentálneho manažmentu:

Odpadové hospodárstvo

od 300 €

Spracujeme evidenciu odpadov, dohliadneme na obaly a neobaly, vypracujeme dokumentáciu, žiadosti o súhlas alebo registráciu.

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

od 150 €

Komplexné poradenstvo v ochrane ovzdušia a plnenie zákonných povinností od emisných limitov po evidenčné tabuľky, bez zbytočných starostí.

Ochrana ovzdušia

Ochrana vôd

od 300 €

Poradenstvo v oblasti ochrany vôd od vypracovania dokumentácie, žiadostí o súhlas, oznámení a priznaní o odberoch vôd až po výkon funkcie vodohospodára.

Ochrana vôd

Environmentálna certifikácia

od 800 €

Poskytneme vám podporu pri zavádzaní a udržiavaní rôznych systémov environmentálnej certifikácie - EMS ISO 14001, EMAS, BREEAM.

Environmentálna certifikácia

Čo získate?

Pridelených stálych konzultantov s dlhoročnou praxou v odbore.

Komplexné environmentálne poradenstvo „šité na mieru“ vašej spoločnosti.

Odbremenenie od zložitej administratívy v oblasti ochrany životného prostredia.

Zvýšenie spoľahlivosti vášho podniku v oblasti dodržiavania environmentálnych noriem.

Zníženie rizika sankcií zo strany štátnych kontrolných orgánov.

Orientačná cena

od 300 €

Závisí od veľkosti a typu prevádzky.

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon