Poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia od výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, cez vypĺňanie tlačív NEIS, po vypracovanie žiadostí o súhlas, dokumentácie a hlásení podľa zákona o ochrane ovzdušiazákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.

Zabezpečíme vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany ovzdušia ako napríklad:

Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo vašom mene za vás.

V rámci kontroly resp. auditu vašej prevádzky v oblasti ochrany ovzdušia vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní.

Čo získate?

Dokumentáciu spracovanú odborníkmi na ochranu ovzdušia.

Istotu správneho plnenia zákonných povinností.

Odbremenenie od zložitej administratívy.

Orientačná cena

od 150 €

Závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva.

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon