Komplexná analýza ochrany životného prostredia vášho podniku a súladu vašej spoločnosti s environmentálnou legislatívou.

Environmentálny audit je nevyhnutným predpokladom k efektívnemu využívaniu zdrojov a úspore nákladov.

Posúdime environmentálny stav vašej spoločnosti vo vzťahu k dodržiavaniu aktuálnej legislatívy v oblasti životného prostredia a navrhneme nápravné opatrenia na jeho zlepšenie. Zhodnotíme environmentálne riziká a záťaže a vypracujeme súbor opatrení na ich odstránenie. Preveríme možnosti prevencie negatívnych vplyvov a stanovíme plán úsporných opatrení a optimálneho využívania zdrojov spoločnosti.

Environmentálny audit preverí oblasti, v ktorých môže dochádzať k nesúladu s požiadavkami environmentálnej legislatívy, akými sú najmä:

Čo získate?

Komplexné informácie o vplyve vašej spoločnosti na životné prostredie.

Istotu, že vaše podnikanie je v súlade s platnou environmentálnou legislatívou.

Informácie o rizikách a nedostatkoch vašej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.

Návrh opatrení na zlepšenie environmentálneho stavu vašej spoločnosti.

Preventívne postupy na zabránenie vzniku environmentálnych škôd, nehôd a poškodeniu zdravia.

Návrhy na posilnenie trvalej udržateľnosti vášho biznisu.

Orientačná cena

od 500 €

Závisí od typu a veľkosti prevádzky.

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon