Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Referencie

Skúsenosti a spokojnosť našich klientov

Dôvera klientov v ENVIS nás motivuje k neustálemu zdokonaľovaniu našich služieb. Je to záväzok, ktorý posúva nie len nás, ale najmä podnikanie našich klientov vpred.

Jana Malíková - Kaufland Ikona citácie

Požiadali sme firmu ENVIS o revíziu a audit environmentálnych legislatívnych požiadaviek, ktoré musíme spĺňať v rámci nášho podnikania. Ich tím preukázal vynikajúce odborné znalosti a zároveň nám poskytol podrobné a zrozumiteľné vysvetlenie našich povinností najmä v oblasti odpadov, ochrany vôd a ovzdušia. Ich dôkladný prístup a schopnosť identifikovať oblasti na zlepšenie boli pre nás veľmi prínosné.

Juraj Blaho - P R I M A R K ® Ikona citácie

Vynikajúca spolupráca s firmou ENVIS, maximálna spokojnosť a profesionálny prístup. ENVIS tvorí tím odborníkov a určite odporúčame spoluprácu s nimi. Veľmi profesionálne a promptne nám pomohli s nastavením odpadového hospodárstva. Hlavne s tým, aké povinnosti nám vyplývajú zo zákona o odpadoch a ktoré z nich sa týkajú našej prevádzky.

Zuzana Garajová - BILLA Ikona citácie

Aplikácia EnviSys je výbornou a prehľadnou pomôckou pre všetkých, ktorí nechcú zdĺhavo a komplikovane vypisovať ELO, generovať ohlásenia alebo ILNO a mnoho iného. Komunikácia s tvorcami je na úrovni a ak potrebujeme niečo vysvetliť alebo prispôsobiť, sú schopní rýchlo a efektívne pomôcť.

Ján Vargha - Transpetrol Ikona citácie

Spoločnosť ENVIS pre nás zabezpečovala posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie - EIA. Oceňujeme hlavne profesionálnu komunikáciu, vysokú odbornú úroveň dokumentácie a zastupovanie našej spoločnosti v celom procese EIA.

Dôverujú nám:

Prípadové štúdie

Pozrite si naše prípadové štúdie

Zníženie množstva odpadových obalov z aerosólov

Prípadová štúdia projektu znižovania množstva odpadových obalov z aerosólov v podniku v oblasti automobilového priemyslu.

Efektívne zhodnocovanie odpadov z obalov v sieti čerpacích staníc

Projekt efektívneho zhodnocovania odpadov z obalov na čerpacích staniciach je príkladom úspešnej implementácie a optimalizácie odpadového hospodárstva na celoslovenskej úrovni.

Posúdenie vplyvov plánovaného veterného parku na životné prostredie

V rámci procesu posudzovania uskutočnil náš expertný tím terénny prieskum lokality, pri ktorom popísal a zaznamenal súčasný stav krajiny ako aj jednotlivých zložiek životného prostredia.

Preverenie environmentálnych rizík pri predaji výrobného areálu

Environmentálny audit odhalil niekoľko menších nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva, konkrétne pri evidovaní niektorých druhov odpadov ako aj chýbajúcich súhlasov podľa zákona o odpadoch.