Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti ochrany životného prostredia, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Arrow Icon