Poradenstvo v oblasti ochrany vôd od vypracovania dokumentácie, žiadostí o súhlas, oznámení a priznaní o odberoch vôd až po výkon funkcie vodohospodára podľa zákona o vodách.

Ochrana vôd

Zabezpečíme vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany vôd ako napríklad:

Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo vašom mene za vás.

V rámci kontroly resp. auditu vašej prevádzky v oblasti ochrany vôd vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní.

Čo získate?

Dokumentáciu spracovanú odborníkmi na ochranu vôd.

Istotu správneho plnenia zákonných povinností.

Zastupovanie pred kontrolnými a správnymi orgánmi.

Odbremenenie od zložitej administratívy.

Plnenie zákonných povinností vždy v súlade s platnou legislatívou.

Orientačná cena

od 300 €

Závisí od rozsahu poskytovaného poradenstva.

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon