Dňa 25. 10. 2022 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená nová a dlho očakávaná Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Vyhláška nadväzuje na § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý bol novelizovaný k 30. 6. 2022 a jeho zmena súvisí s tzv. reformou stavebných odpadov.

Novinky vo vyhláške