Získajte prehľad o aktuálnych povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia ako aj ďalších legislatívnych noriem.

Obsah školenia

Odpadové hospodárstvo

Ochrana vôd

Ochrana ovzdušia

Iné

Komu je školenie určené

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálnym manažérom, ale aj investorom, projektantom či všetkým, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Harmonogram školenia

Časový harmonogram je informatívny.

Termín

Prihlásiť sa na školenie
Arrow Icon

Školenie je organizované v spolupráci s Verlag Dashöfer, vydavateľstvo a je možné sa ho zúčastniť aj prezenčnou formou.

Školenia

Ďalšie naše bezplatné školenia a kurzy

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky školenia
Arrow Icon