Podľa informácií Ministerstva životného prostredia SR, ktoré na svojich stránkach uverejnil denník Odpady-portál, sa spustenie elektronickej evidencie odpadov v ISOH posunie na 1. január 2024.

Ide o logický a očakávaný krok, keďže ani 36 dní pred aktuálnym termínom (1. 1. 2023) neboli zrejmé žiadne detaily systému, neprebehlo jeho testovanie IT spoločnosťami ani priemyslom a nebola schválená nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Tá je od 23. 11. 2022 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí 13. 12. 2022.

Návrh vyhlášky zavádza viacero nových pojmov ako napríklad: povinné osoby na účely vedenia evidencie, identifikátor miesta výskytu odpadu, elektronická dávka či integračný manuál. Povinným osobám stanovuje povinnosť poskytovania údajov z evidencie odpadov do informačného systému odpadového hospodárstva formou elektronickej dávky najmenej raz za kalendárny štvrťrok, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku.

Tím online aplikácie EnviSys je súčasťou skupiny expertov poverených integráciou jednotlivých IT systémov s ISOH, ktorú ministerstvo zriadilo. O ďalšom vývoji ISOH v súvislosti s elektronickou evidenciou odpadu budeme priebežne informovať.