Tabuľku „Množstvo výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu“ je po prvý krát potrebné vyplniť v ročnom Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021. Do aplikácie sme preto doplnili novú funkcionalitu, ktorá vám umožní viesť evidenciu výrobkov a materiálov a sumárne údaje z nej automaticky zobraziť ročnom Ohlásení.

Evidencia výrobkov a materiálov pre zariadenie

Evidencia výrobkov a materiálov

Pre každú prevádzku si môžete definovať ľubovoľný počet výrobkov a materiálov. Samotná evidencia v rozsahu – názov výrobku a materiálu, kód nakladania a množstvo za zvolený rok sa vykonáva na príslušnom súhlase, ktorý máte v aplikácii zadaný. Po vytvorení ročného Ohlásenia sa v ňom automaticky zobrazia údaje o množstve výrobkov a materiálov.

Aktualizácia adries okresných úradov

S blížiacom sa koncom roka sme v aplikácii ako aj na našom blogu zaktualizovali zoznam adries všetkých okresných úradov v SR, aby ste ročné Ohlásenie zaslali na tú správnu adresu: Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade.

„Tím aplikácie EnviSys vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2022.“