Ak ste boli s príchodom nového roka pod časovým stresom kvôli uzatváraniu evidencie odpadov, máme pre vás dobrú správu. Do aplikácie sme pridali novú funkciu hromadného exportu evidenčných listov odpadu (ELO) za celú organizáciu.

Teraz si môžete všetky ELO za celú organizáciu uložiť do PDF na 1 klik. Pre každú prevádzku bude vytvorený samostatný PDF súbor s príslušnými ELO. Do vášho počítača alebo mobilného zariadenia si ich všetky naraz stiahnete vo formáte ZIP.

Novú funkciu hromadného exportu ELO za celú organizáciu ocenia najmä firmy s väčším počtom prevádzok, obchodné reťazce alebo poradcovia v odpadovom hospodárstve. Nájdete ju v pravom hornom menu aplikácie pod položkou Hromadné exporty > 4001 - Hromadný export ELO za celú organizáciu.