Pred nástupom letných horúčav sme nazaháľali, aby sme si leto 2021 mohli naplno vychutnať.

ILNO za pár minút

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú, musia byť označené identifikačný listom nebezpečného odpadu – ILNO. Odteraz môžete ILNO vytvárať priamo v našej aplikácii.

Pridali sme do nej nový modul, prostredníctvom ktorého vytvoríte správny ILNO už v priebehu niekoľkých minút. Poslúžia vám na to vzorové texty, ktoré sme k jednotlivým kapitolám ILNO preddefinovali. Všetko ostatné za vás automaticky doplní aplikácia.

Pri každej prevádzke nájdete zoznam vami vytvorených ILNO pre ďalšie použitie alebo ich budúcu aktualizáciu. Z už zostaveného ILNO si môžete vytvoriť kópiu a následne ju upraviť, čo výrazne skráti čas spracovania. Všetky ILNO je možné stiahnuť vo formáte PDF a vytlačiť. Pred tým môžete upraviť veľkosť použitého písma a prispôsobiť tak obsah ILNO na jednu stranu.

A čo je najdôležitejšie? ILNO zostavené v našej aplikácii je v súlade s požiadavkami legislatívy a modul ILNO je pre používateľov aplikácie zadarmo!

Tip: Údaje uvedené v ILNO musia byť v súlade s príslušnou KBÚ – kartou bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet) alebo sprievodnou dokumentáciou výrobku, ak KBÚ nemá. Vychádzať je možné aj z analýzy vlastností a zloženia odpadu vykonanej kvalifikovanou osobou. Ak si na vytvorenie ILNO netrúfate, obráťte sa na nás.