Vážne lístky

Do aplikácie sme pridali novú funkcionalitu vážnych lístkov. Na konci každého riadku v evidenčnom liste odpadu pribudla modrá ikonka váhy, pomocou ktorej si zobrazíte detail vážneho lístka. Ten je možné doplniť o ďalšie údaje ako hmotnosť brutto a tarra, evidenčné číslo vozidla, jednotkovú cenu či poznámku. Môžete si ho uložiť v PDF a v prípade potreby vytlačiť. Vážne lístky sú dostupné od obdobia 2023.

odpadový vážny lístok | EnviSys.sk

Bezplatné nástroje

Či ste v odpadovom hospodárstve profesionál alebo laik, naše šikovné nástroje vám uľahčia prácu a ušetria veľa času. Na stránke Nástroje sme zverejnili elektronický sprievodný list nebezpečného odpadu – eSLNO, vzory ročných ohlásení a online katalóg odpadov.

nástroje pre odpadových profesionálov | EnviSys.sk

Miera vytriedenia KO

Vylepšili sme grafy a reporty týkajúce sa miery vytriedenia komunálnych odpadov pre obce. Odteraz sú prehľadnejšie a práca s týmito údajmi je jednoduchšia. Vyplnenie štatistických výkazov bude pre obce odteraz hračkou. O všetkých novinkách si prečítajte viac v článku: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci.

Konferencia ODPADY 2023

Ako mediálny partner vás aj tento rok pozývame na konferenciu ODPADY 2023, ktorej 11. ročník sa uskutoční 22. - 23. 6. 2023 v Hoteli Holiday Inn v Žiline ako aj online na platforme YouTube.

Dvojdňová odborná konferencia prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.