Povinností v odpadovej evidencii neustále pribúda a ľahko sa môže stať, že zabudnete na dôležitý termín, nevšimnete si novú povinnosť alebo prekročíte súhlasom povolený limit. Množstvá, termíny, druhy odpadov a mnoho ďalších vecí za vás teraz postráži nová funkcia v aplikácii – notifikácie.

Farebný semafor

Notifikácie nájdete pod ikonkou poštovej obálky v pravej hornej časti aplikácie. Jednotlivé upozornenia sú prehľadne usporiadané formou semaforu. Červená ikonka identifikuje závažný problém, oranžová zobrazuje upozornenie a zelená naopak len informuje. Na konci každého upozornenia nájdete odkaz, ktorým sa dostanete do súvisiacej agendy, kde môžete problém skontrolovať alebo odstrániť.

Funckia automatickej kontroly evidencie odpadov

Kontrola notifikácií sa spúšťa automaticky raz za 24 hodín. Sami rozhodnete, či je konkrétne upozornenie pre vás dôležité. Ak je niektorá z notifikácií nerelevantná, môžete si upozorňovanie na ňu vypnúť. Po zmene, doplnení alebo oprave údajov môžete kontrolu notifikácií spustiť ručne a aktualizovať tak zoznam aktívnych notifikácií.

Notifikácie zobrazia výsledok kontroly:

Vylepšená štatistika

Ďalšou novinkou je vylepšená štatistika v prehľade evidenčných listov odpadu, ktorá zobrazuje sumárne množstvá jednotlivých ELO týkajúce sa prenosu zostatkov z minulého roka (ZPR), vzniku, nakladania a zostatku v danom roku (ZO). Zároveň obsahuje aj sumy týchto kategórií za všetky ELO resp. tie, ktoré sú vybrané prostredníctvom filtra (vyhľadávania).

Súlad s aktuálnou legislatívou

V rámci novej verzie aplikácie sme začiatkom roka aktualizovali aj tlačivo ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním pre rok 2020, keďže od 1. 1. 2021 je účinná novela vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Prečítajte si viac o správnom vzore tlačiva ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020.