V záujme každej obce by mala byť snaha o dosiahnutie čo najvyššej miery vytriedenia a následného zhodnocovania komunálnych odpadov. Poplatky za uloženie odpadov na skládku postupne narastajú, preto sa táto snaha určite oplatí z finančného hľadiska. O vplyve na životné prostredie ani nehovoriac.

Aby ste mali v každej chvíli okamžitý prehľad, ako na tom vaša obec s úrovňou vytriedenia komunálnych odpadov je, pripravili sme pre vás niekoľko užitočných a prehľadných reportov.

Export úrovne vytriedenia KO pre obec

Tento export zobrazuje zoznam všetkých zložiek komunálneho odpadu, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Vytriedené zložky sú pre jednoduchšiu orientáciu vyznačené zelenou farbou a v závere exportu je vypočítaná úroveň vytriedenia ako pomer medzi hmotnosťou vytriedených zložiek a celkovou hmotnosťou všetkých zložiek komunálnych odpadov. Nájdete ho pod číslom 2002 v Hromadných exportoch v pravom hornom menu aplikácie.

výber držiteľa odpadu | EnviSys.sk

Graf úrovne vytriedenia KO za aktuálny rok

Rovnaký údaj ako v predchádzajúcom exporte si môžete pozrieť aj v reportoch vo forme koláčového grafu. Tento graf zobrazuje pomer medzi vytriedenými a nevytriedenými zložkami komunálnych odpadov v percentách.

výber držiteľa odpadu | EnviSys.sk

Vývoj úrovne vytriedenia KO za posledných 5 rokov

Obce, ktoré v aplikácii vedú evidenciu viac rokov, si môžu zobraziť grafy, z ktorých uvidia vývoj úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za posledných 5 rokov. Grafy sú k dispozícii s absolútnymi hodnotami (tony) alebo s percentami.

výber držiteľa odpadu | EnviSys.sk

výber držiteľa odpadu | EnviSys.sk

Vypĺňanie štatistických a ďalších výkazov už nemusí byť pre obce komplikované, pretože všetky potrebné údaje nájdu kedykoľvek priamo v aplikácii.