V tomto mesiaci nenastali žiadne zmeny v environmentálnej legislatíve.