Online školenie na témy:

Školenie vedie skúsený senior konzultant v oblasti odpadového hospodárstva.

V prvej časti školenia si, tentokrát len krátko, zhrnieme aktuálne témy z oblasti odpadovej legislatívy a ISOH. V druhej časti si ukážeme, ako si jednoducho a rýchlo vyplníte evidenčné listy odpadu a vytvoríte ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na 1 klik. Na záver zodpovieme vaše otázky.

Školenia

Ďalšie naše bezplatné školenia a kurzy

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky školenia
Arrow Icon