Dňa 8. 5. 2024 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá umožňuje zavedenie ohlasovania odpadov cez ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva od 1. 1. 2026.

Na našom online školení sa dozviete:

Školenie budú viesť:

Registrácia
Arrow Icon

Registrácia nie je povinná, avšak zaregistrovaným účastníkom pošleme pripomienku pred termínom školenia.

Pripojiť sa online
Arrow Icon

Odkaz na online školenie je aktívny 5 minút pred jeho začiatkom.

Školenia

Ďalšie naše bezplatné školenia a kurzy

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky školenia
Arrow Icon