Koncom júna 2020 sme do našej aplikácie pridali ďalšiu službu – katalóg odpadov online. Na jednej strane ide o klasický „zoznam odpadov“, no na strane druhej obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré uľahčia a spríjemnia prácu nejednému laikovi či profesionálovi.

Katalóg odpadov vychádza z aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorá je účinná od 1.1.2018. Členený je na skupiny, podskupiny, druh, poddruh a kategóriu odpadu. V katalógu je možné vyhľadávať odpady podľa ich kódov, názvov alebo konkrétnych príkladov z praxe. Tie uľahčia používateľom správne zaradenie odpadu pod jeho kód.

Ak napríklad hľadáte produkty po záručnej dobe (napr. potraviny), po zadaní časti slova „záru“ sa vám v katalógu zobrazia a zvýraznia záznamy, ktoré túto časť slova obsahujú a to konkrétne príklady z praxe:

„potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže obsahujúce živočíšne produkty“
„potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže rastlinného pôvodu“
„mliečne výrobky po záručnej dobe, pokazené šarže zo spracovania mlieka“

Na základe príkladov z praxe môžete jednoduchšie a rýchlejšie zaradiť odpad pod jeho správy kód.


Užitočné funkcie pre všetkých

Kvôli prehľadnosti a jednoduchosti katalógu odpadov sme do jeho pravej dolnej časti pridali ovládacie prvky na rozbalenie alebo zbalenie celého katalógu jedným klikom (ikonky lupy). Jednotlivé úrovne katalógu ako aj kategórie odpadov sme označili vlastnými farbami, čo vám uľahčí orientáciu v ňom – skupiny sú žltou, podskupiny sivou, druhy a poddruhy podľa kategórie – ostatné odpady zelenou a nebezpečné odpady červenou farbou.

Ďalšia zaujímavá funkcia je vytvorenie vlastného zoznamu odpadov. Využijú ju najmä odpadoví profesionáli (environmentalisti, technici ochrany životného prostredia alebo poradcovia) pri príprave súhlasov alebo projektanti či architekti pri zostavovaní projektovej dokumentácie. Jednoduchým označením kódu odpadu hviezdičkou, ktorá sa nachádza pri každom kóde odpadu a následným kliknutím na ovládací prvok v pravej dolnej časti katalógu (ikonka hviezdičky), si zobrazíte len vami označené odpady.

Katalóg odpadov môžete využívať aj bez nutnosti registrácie v aplikácii na stránke www.envisys.sk/katalog-odpadov-online.


Funkcia navyše pre prihlásených

Ako prihlásený používateľ navyše získate možnosť vytvorenia nového evidenčného listu odpadu (ELO) z ktoréhokoľvek kódu odpadu v katalógu. Jednoduchým stlačením zeleného tlačidla plus, ktoré sa nachádza pri každom kóde odpadu v aplikácii, systém zobrazí sprievodcu vytvorením nového ELO s už vyplneným kódom a názvom odpadu. Následným potvrdením a dokončením ostatých dvoch krokov vytvoríte nový ELO v aktuálnej prevádzke.

Ak máte otázky, návrhy alebo komentáre, adresujte ich nášmu expertnému tímu enviro poradcov: enviro.guru@envisys.sk.

Vyskúšajte si aplikáciu na 30 dní zadarmo!