Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vývoja by sme Vám dnes radi predstavili novinku aplikácie EnviSys, ktorou je inteligentný systém automatickej kontroly údajov v evidenčných listoch odpadu (ELO).

Aby sme Vám vedenie ELO ešte viac uľahčili, rozhodli sme sa zdieľať naše odborné „know-how“ prostredníctvom systému automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO. Táto skvelá pomôcka za Vás skontroluje správnosť vyplnenia každého riadku v ELO a to aj bez nutnosti jej spúšťania.

Pri zapisovaní údajov do ELO systém v reálnom čase kontroluje, či je zadávaný riadok v poriadku, či sa zhoduje s niektorou z povolených kombinácií hodnôt. Ak áno, takýto riadok systém automaticky označí zelenou fajkou ako správny. V prípade, že systém identifikuje chybu, označí daný riadok červeným výkričníkom.

Označenie chybných riadkov môžete pohodlne skontrolovať aj v zozname ELO, kde v prípade chyby systém takisto zobrazí červený výkričník. Ak je všetko v poriadku, systém zobrazí zelenú fajku.

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.