Pre zlepšenie podpory používateľov sme do aplikácie ako aj na jej verejné stránky pridali sekciu Otázky a odpovede (Q&A). Nájsť odpoveď na otázku je možné jednoduchým zadaním počiatočných písmen hľadaného slova vo vyhľadávacom poli alebo kliknutím na niektorú zo zobrazených tém.

Vo verejnej sekcii Q&A nájdu budúci používatelia témy týkajúce sa napríklad registrácie, prihlásenia sa, bezpečnosti alebo ceny aplikácie. Prihlásení používatelia nájdu v tejto sekcii navyše odpovede týkajúce sa práce v aplikácii a jej nastavení. Sekcia je priebežne dopĺňaná o nové otázky a odpovede, ktoré vzniknú pri vývoji aplikácie alebo na základe podnetov od používateľov.

Veríme, že Otázky a odpovede pomôžu tak súčasným ako aj budúcim používateľom aplikácie.