Koncom minulého roka bola oficiálne uvoľnéná nová verzia programovacieho jazyka PHP 7.2, ktorá prináša nové vlastnosti, funkcie a vylepšenia. Aktuálnu verziu jadra našej aplikácie bežiacej na PHP 5 sme preto v apríli 2020 aktualizovali na verziu PHP 7.2.

Tento upgrade priniesol nie len zvýšenie bezpečnosti aplikácie, ale najmä jej podstatné zrýchlenie. V niektorých prípadoch až o 60 % rýchlejšie spracovanie výstupov.

Veríme, že toto vylepšenie zvýši používateľský komfort aplikácie.