Automatické načítavanie údajov cez IČO

Všade tam kde sa v aplikácii definovali, zakladali alebo vyhľadávali subjekty, ktoré majú slovenské IČO, sme zaviedli automatické načítavanie údajov o nich z verejne dostupných registrov. Týka sa to predchádzajúcich a nasledujúcich držiteľov odpadu (od roku 2023 už len jeden zoznam), evidovaných organizácií ako aj prvotného nastavenia aplikácie po registrácii nového používateľa.

Po novom stačí zadať IČO firmy, združenia, obce či mesta a údaje o jeho názve a sídle sa automaticky načítajú v príslušnej agende. To isté platí, ak sa tieto údaje zmenia. Stačí ich opätovne načítať, uložiť a záznam bude okamžite aktualizovaný.

V prípade zahraničných subjektov je situácia iná. Keďže každý štát má definované vlastné identifikačné údaje subjektov s odlišnými formátmi, automatizácia alebo ich načítavanie nie sú reálne možné. V súčasnosti neexistuje jednotný register zahraničných subjektov. V prípade potreby založenia zahraničného subjektu vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať telefonicky, emailom alebo priamo cez kontaktný formulár v aplikácii.

Nový cenník aplikácie

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sme v cenníku aplikácie spojili moduly Evidencia a ohlasovanie a Zariadenie do jedného modulu Evidencia a ohlasovanie odpadov, ktorý teraz ponúka všetky funkcie aplikácie. Cena modulu ostala nezmenená. Nový cenník sa tým výrazne zjednodušil a sprehľadnil. Navyše používateľom, ktorí modul Zariadenie využívali (napr. zberné dvory, kompostárne, skládky a pod.), prinesie aj finančnú úsporu vo forme zlacnenia ročného poplatku. Funkcie pre kódy činnosti V, R, D sú už zahrnuté v module Evidencia a ohlasovanie odpadov. Zároveň sme pristúpili k obmedzeniu platnosti všetkých zliav do konca roku 2022.