Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti polygrafie prevádzkovala v Bratislave od roku 1999 jednu z najväčších tlačiarní na Slovensku. Po 11 rokoch sa klient rozhodol presunúť prevádzku do Ázie a ukončiť svoju činnosť na Slovensku. Halu s udržiavaným areálom ponúkol na predaj.

Záujemca o jeho kúpu požadoval od klienta dokladovať environmentálnym auditom (due diligence), že:

Preverili sme preto všetky oblasti, v ktorých mohlo v minulosti dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia, ako sú:

Pri obhliadke sme sa oboznámili so skutkovým stavom prevádzky. Vzhľadom na aktuálne legislatívne požiadavky sme posúdili kompletnú dokumentáciu a evidenciu podniku v oblasti životného prostredia.

Environmentálny audit odhalil niekoľko menších nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva, konkrétne pri evidovaní niektorých druhov odpadov ako aj chýbajúcich súhlasov podľa zákona o odpadoch. Klientovi sme vypracovali návrh nápravných opatrení a po vzájomnej dohode sme nezrovnalosti odstránili.

Environmentálny audit potvrdil, že v areáli nie sú žiadne skryté environmentálne riziká a staré záťaže a objekt disponuje všetkými potrebnými povoleniami v oblasti životného prostredia ako aj príslušnou evidenciou. Klient aj záujemca o kúpu objektu boli s výsledkami environmentálnej previerky spokojní.

Prípadové štúdie

Ďalšie prípadové štúdie ktoré by vás mohli zaujímať

Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Všetky prípadové štúdie
Arrow Icon